Na de inschrijving


Ik heb me ingeschreven en nu?

Indelen bij de activiteiten

Op dit moment weten we welke activiteiten doorgaan en of we nog extra locaties moeten gaan regelen. Sommige activiteiten worden verplaatst naar een andere locatie omdat er heel veel kinderen uit een bepaald dorp meedoen. Dit is straks weer makkelijker met het plannen van het vervoer. Hier zijn we ongeveer tot begin december mee bezig.


Vervoer plannen

We weten nu waar de activiteit gehouden wordt en welke kinderen of senioren er heen gaan. We gaan nu alle deelnemers die vervoerd moeten worden inplannen in een auto, bus of touringcar. Hierbij proberen we zoveel mogelijk rekening te houden kinderen die samen gaan. We ontkomen er echter niet aan om kinderen die samen meedoen in verschillende bussen te zetten.


Controles uitvoeren

In de maand januari gaan we alle ingevoerde gegevens controleren. Dit kan bijna volledig automatisch omdat we alles in een database opslaan. Controles die uitgevoerd worden zijn o.a:

  • Worden alle deelnemende kinderen heen en terug vervoerd?
  • Rijden de bussen op de juiste tijden naar de activiteiten?
  • Kloppen de rittenschema’s?
  • Zijn alle activiteiten voorzien van locaties?
  • Etc.

De uitvallijsten die hier uit komen worden opgelost waarna we klaar zijn om de passen en papieren gereed te maken.


Passen maken

Eind januari plannen we een weekend waar we alle passen en brieven in een enveloppe doen. Rond deze tijd krijgt u van ons ook een herinnering wanneer en waar je de papieren op kan halen.