Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Na de inschrijving:
Wij behouden ons te allen tijden het recht een activiteit te annuleren bij te weinig deelname. Er kan dan een keuze gemaakt worden uit activiteiten die wel doorgaan. Wordt hier niet voor gekozen, wordt het inschrijfgeld van de desbetreffende activiteit geretourneerd.

Teruggave inschrijfgeld:
Indien u de deelname aan de Gabberweek wilt annuleren krijgt u alleen met een geldige reden (een deel) van het inschrijfgeld terug. Of er sprake is van een geldige reden voor de annulering staat ter vrije beoordeling van het bestuur van Stichting Gabberweek.

Als geldige reden voor de annulering kan o.a. worden aangemerkt:

  • een lichamelijke klacht van de deelnemer op basis van een doktersverklaring
  • overlijden van familie van de deelnemer (eerste en tweedegraads bloedverwanten)

Als geldige reden voor de annulering kan niet worden aangemerkt:

  • vakantie tijdens gabberweek
  • ruzie met vriendjes/vriendinnetjes
  • verhuizing
  • geen zin

Teruggave van het inschrijfgeld in procenten:

Annulering

November

December

Januari

Februari

Zonder geldige reden

0%

0%

0%

0%

Met geldige reden

100%

100%

75%

50%

Voor een dag

Met geldige reden prorato per dag

Met geldige reden prorato per dag

Met geldige reden prorato per dag

Met geldige reden prorato per dag

Overmacht:
Stichting Gabberweek is gerechtigd om op ieder moment wegens een dringende reden Gabberweek geheel of gedeeltelijk af te gelasten. Of er sprake is van een dringende reden  zal worden bepaald door het bestuur van Stichting Gabberweek in samenwerking met Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeentes aan de Gabberweek.
Onze insteek is vooral om de Gabberweek door te laten gaan. Wanneer wij besluiten om een dag geheel of gedeeltelijk af te gelasten, zullen wij jullie uiteraard direct informeren middels de nieuwsbrief, Facebook en site. Mochten wij door overmacht genoodzaakt zijn om de Gabberweek gedeeltelijk of geheel af te gelasten kunnen wij geen geld retourneren.

Coronaperikelen:
Ondanks de coronaperikelen probeert de Stichting Gabberweek de activiteiten en de inschrijving de voor Gabberweek door te laten gaan. Bij annulering per activiteit (door corona) wordt het gehele bedrag van de activiteit terug betaald. Ook bij totale annulering van Gabberweek door corona wordt het gehele bedrag van inschrijving terugbetaald. 

Omgangsvormen: houding en gedrag
Deelnemers aan de Gabberweek dienen beleefd en vriendelijk te zijn tegen iedereen die hen aanspreekt en die door hen worden aangesproken. Dit geldt in de busjes alsook tijdens de activiteiten. Wanneer een deelnemer aan de Gabberweek zijn/haar gedrag na meerdere opmerkingen/waarschuwingen van een Gabberweekvrijwilliger niet aanpast dan kan er voor worden gekozen voor uitsluiting van verdere deelname aan de Gabberweek.

Aansprakelijkheid
Stichting Gabberweek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vernieling, beschadiging of vermissing van eigendommen van deelnemers of vrijwilligers tijdens activiteiten of andere werkzaamheden van de Gabberweek.

Schade Stichting Gabberweek
Indien deelnemers schade toebrengen aan eigendommen van Stichting Gabberweek of mensen/organisaties die door Stichting Gabberweek worden ingezet dan zal de Stichting de schade verhalen op de veroorzaker van deze schade of zijn/haar ouders/verzorgers.

Foto’s, video- en geluidsopnamen
Een ieder die meedoet met het project geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidopnamen waar de deelnemer of vrijwilliger mogelijk in of op voor zal komen. De stichting Gabberweek gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden. Als u hier bezwaar tegen heeft neemt dan contact op.