Stichting Gabberweek is een centrum van verbinding.
Wij creëren échte verbinding tussen deelnemers, kernen en bedrijven. Daarmee versterken we hun eigen kracht en vergroten het respect voor de medemens en laten daarbij ieder in hun waarde.

Samen met inwoners, vrijwilligers en andere organisaties bouwen wij aan een sociaal en verbonden platteland: leefbaar, veilig, betrokken en met gelijke kansen voor iedereen.

Door inzet van ons bestuur en vrijwilligers zijn wij een verbindende factor. Mede daardoor kunnen inwoners, jong en oud, elkaar ontmoeten, leren kennen en meedoen in de samenleving. Hierbij hebben wij extra aandacht voor degenen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

In een tijd waarin we soms langs elkaar heen leven en eenieder individualiseert willen wij werken aan een gemeenschap die communiceert met en leert van elkaar. Door ons open kantoor (vergadelaar/ MFA) en de vele samenwerkende projecten staan we dichtbij de West-Friese inwoners. Wij zijn een dynamische organisatie die weet wat er leeft en een aanbod ontwikkelt daar waar het nodig is.

Image

Adresgegevens

Stichting Gabberweek
De Weijver 8C
1718 MS Hoogwoud

Tel: 0226 – 355095

E-mail: info@gabberweek.nl